یکی از فرصت­های ناب تبلیغی، تبلیغ در پارک است که بدین طریق مبلغ به سراغ کسانی برود که هیچ وقت سراغ مراکز دینی چون مسجد و هیات و… نمی­روند. این کتاب که حاصل پژوهشی عمیق و تجربه چند ساله تبلیغ در پارک است به ابعاد آموزشی این نوع فعالیت تبلیغی و نیز اصول کلی حاکم بر تبلیغ چهره به چهره می­ پردازد

با ثبت نام در سایت، 10% تخفیف در هر خرید بگیرید.  ثبت نام