کتاب آموزش تبلیغ در پارک(PDF)

توسط |

یکی از فرصت­های ناب تبلیغی، تبلیغ در پارک است که بدین طریق مبلغ به سراغ کسانی برود که هیچ وقت سراغ مراکز دینی چون مسجد و هیات و...