جنگ نامرئی

این اسلاید گام به گام مخاطب را از جنگ سخت تا جنگ نرم همراهی می کند و درصدد انتقال پیام نگاه نقادانه به رسانه ها و نپذیرفتن آسان هر خبر یا نظر و… که از رسانه ها مخصوصا شبکه های ماهواره ای، اینستا، توئیتر و…