اخبار برنامه های میقات ظهور در پیاده روی اربعین سال 1396

مکان حضور در اطلاعیه فوق به اطلاع شما رسید.
با توجه به شرایط موجود در خاک عراق فعلا مکان اجتماع اولیه و استقرار اولیه زیر پل بزرگ داخل شهر(ثورة العشرین) در ابتدای جاده نجف کربلا است.
حرکت کاروانهای فرهنگی، ساعت حضور،مدت زمان استقرار را در پیامهای بعدی به اطلاع شما خواهیم رساند.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

محل حضور و استقرار ابتدایی جهت راه اندازی و توجیح تیمهای اجرایی جهت فعالیت در مسیر نجف اشرف تا کربلا
این استقرار بصورت موقت و فقط بصورت محدود تا انجام فرایند تجهیز و تکمیل کابینها و توجیح نیروها و افتتاحیه فعالیت فرهنگی اربعین ۹۶خواهد بود.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

به حمدالله دقایقی پیش کاروان فرهنگی و ماشینها و کابین های اجرایی وارد خاک عراق شدند. در پیامهای بعدی اخبار حرکت،ساعت حدودی و مکان حضور در شهر نجف اطلاع رسانی خواهد شد.

گزارش عملکردهای میقات ظهور در پیاده روی سال های گذشته و برنامه هایی که امسال قرار است انجام شود

 دانلود صوت جلسه اول (39MB)

 دانلود صوت جلسه دوم (37MB)

 دانلود صوت جلسه سوم (30MB)

 دانلود صوت جلسه چهارم (38MB)

 دانلود صوت جلسه پنجم (36MB)

 

تصاویر اعزام کاروان فرهنگی و کابین اجرایی«خاور و نیسان فرهنگی»و تعدادی از تیم اجرایی به سمت عراق جهت فعالیت فرهنگی در مرز مهران ،نجف و کربلا

تصاویر دومین گروه اعزامی از تهران ، کاروان فرهنگی و کابین اجرایی به سمت عراق جهت فعالیت فرهنگی در مراسم پیاده روی نجف تا کربلا

تصاویر گروه اعزامی از شهراصفهان کاروان فرهنگی و کابین اجرایی به سمت عراق جهت فعالیت فرهنگی در مراسم پیاده روی نجف تا کربلا

تصاویر گروه اعزامی از شهر کرمان ، کاروان فرهنگی و کابین اجرایی به سمت عراق جهت فعالیت فرهنگی در مراسم پیاده روی نجف تا کربلا