لحظاتی ناب از مسیر بهشتی نجف تا کربلا
و فعالیت‌های جبهه فرهنگی میقات ظهور در برنامه پیاده روی اربعین سال 1397

دانلود ویدئو