گزارش اعزام نیروی جهادی به مناطق سیل زده لرستان

اعزام نیروهای کمکی توسط جبهه فرهنگی میقات ظهور جهت شناسایی و کمک رسانی به مردم شهر های سیل زده پل دختر، معمولان و سایر مناطق سیل زده استان لرستان. و همچنین در حمیدیه، سوسنگرد و دیگر مناطق سیل زده استان خوزستان

کلیپ حضور در شهر پلدختر

حضور در شهر معمولان با حضور مداح اهلبیت کربلایی سید رضا نریمانی

حضور در حمیدیه خوزستان

حضور در سوسنگرد خوزستان