گروه مستقر در منطقه و نیز مسئولین مربوطه با توجه به نابسامانی در توزیع امکانات و مشکلات پیش آمده در شهر سر پل ذهاب و… تصمیم به مدیریت مناسب توزیع اقلام گرفت که از این رو محدوده مشخص جغرافیایی جهت شناسایی ، پشتیبانی و مدیریت به جبهه فرهنگی و تیم اجرایی این مجموعه سپرده شد.
?محدوده فی مابین روستای سراذهاب در ۲۰کیلومتری شمال سرپل ذهاب تا منطقه ازگله که بصورت تقریبی حدود ۷۰روستا با تعداد خانوار متفاوت زندگی میکنند.
از ابتدای صبح روز سه شنبه کار شناسایی حضوری روستاها و رصد و بررسی معضلات و مشکلات موجود روستاییان آغاز و همچنان ادامه دارد.
به منظور پشتیبانی مناسب با توجه به نیاز مندی های زلزله زدگان در روستا ها هم زمان با فعالیت کمک رسانی و رصد روستاها کار تهیه و خرید اقلام در شهر تهران،اصفهان و… با حمایت مردمی در حال انجام بوده و هست.

خريد و ارسال نايلون هاي زخيم جهت استفاده در مناطق زلزله زده با توجه به فرا رسيدن فصل بارندگي وسايلي از مردم كه سالم مانده و يا تحويل ميگيرن را محفوظ نگه ميدارد.

كاربردها : به علت فرا رسيدن فصل بارندگي وسايلي از مردم كه سالم مانده و يا تحويل ميگيرن را محفوظ نگه ميدارد ، جلوگيري از ورود باد و باران در سر پناه هاي موقت ، در روستاها كه اكثر شغل مردم دامپروري بوده با توجه به اينكه انبار ها تخريب شده با اين پلاستيك ها انبار هاي مردم از نفوذ باران در امان خواهد ماند و بسياري از موارد ديگر )
با توجه به حضور مستقيم تيم جهادي در منطقه و بررسي شرايط و با توجه به اينكه اكثر كمك هاي مردمي به بخش پوشاك و پتو و همچنين مواد خوراكي اختصاص پيدا ميكنه ، ما قصد داريم با ياري خداوند كمك هاي مالي بزرگواران را صرف موارد تخصصي تر كه عموم مردم به آن توجه ندارند اختصاص بدهيم .

تصاویر بارگیری و آماده سازی ماشین ها از قرارگاه جهادی جهت ارسال اقلام و امکانات

 

محل دپو موقت امکانات و اقلام مردمی ارسالی از شهرهای کشور جهت ارسال مدیریت شده به روستا های شناسایی شده توسط تیم های جهادی

تصاویر ارسال اقلام تهیه شده در تهران به سمت مناطق زلزله زده کرمانشاه،سرپل ذهاب

تصویر ارسالی از مکان جمع آوری کمکهای نقدی و غیر نقدی درتهران میدان خراسان

تصاویر بارگیری و ارسال اقلام تهیه شده در تهران به سمت مناطق زلزله زده کرمانشاه،سرپل ذهاب از پتو و پلاستیک تا لوازم بهداشتی و…