کلیپ تلاش شبانه روزی نیروهای مردمی و جهادی جبهه فرهنگی میقات ظهور برای جلوگیری از نفوذ آب و سیل به روستاهای سوسنگرد

کلیپ اعزام نیروهای جهادی جهت تقویت سیل بندهای حمیدیه

کلیپ پاکسازی مدرسه شانزده کلاسه شهید مطهری و خانه سرایدار مدرسه در شهر معمولان به همت نیرو های جهادی

کلیپ پخت غذای گرم برای سیل زدگان حمیدیه اهواز