قرارگاه جهادی میقات ظهور متشکل از چندین گروه جهادی و نیروهای جوان انقلابی در روزهای پایانی سال ۹۷ و آغازین ۹۸ به رسم هر سال، فرصت عید نوروز را غنیمت شمرده و با هدف محرومیت زدایی از مناطق محروم آبادان در جنوب کشور و خوزستان عزیز به وظیفه دینی، انسانی و اخ