گزارش تصویری از عمیات تبلیغی جبهه فرهنگی میقات ظهور در پایین کوه خضر نبی علیه السلام شب چهارم محرم 1398

میقات ظهور با کمک پایگاه بسیج مسجد قدس محله بنیاد موکبی را در یایین کوه خضر نبی برپا کرده که با استقبال چشم گیر مردم عزیز قم مخصوصا جوانانی که بدون هیچ هدف خاصی شبها در گوشه کنار این منطقه می آمدند و گعده می گرفتند روبرو شده است.در این چند شب شاهد بودیم که جوانان عزیز با چه شور و حالی در کنار موکب، پیش طلبه ها می آمدند درد و دل می کردند ، مشاوره می گرقتند، سؤالات و شبهات خود را مطرح می کردند و …

البته تمام اینها از برکت محرم الحسین است.