دغدغه ات نوکری اهل بیت(ع) که باشد
فرقی برایت نمیکند کجا باشی…
دنبال بهانه ای میگردی که برای این جوانان و نوجوانان تشنه معارف، از حسین(ع) بگویی…