یکی از خلا های فرهنگی و تبلیغی در ایام محرم خصوصا در شهر تهران فعالیت های میدانی علی الخصوص برای درصد قابل توجهی از مردم که نه در هیئات و تکایا حضور پیدا میکنند و نه در مساجد و جلسات دینی مختلف؛
بلکه عزاداری محرم شان خلاصه میشود در:
خیابان گردی ها و تماشای دسته های عزاداری و امثالهم.
این عزیزان کسانی هستند که برای تبلیغ دین و معارف حسینی نسبت به بسیاری از اقشار دیگر مردم اولویت دارند.
اما مجموعه های فرهنگی و هیئات مذهبی آنطور که باید و شاید برای این افراد برنامه خاصی ندارد.