طرح تبلیغی

طرح های تبلیغی و تربیتی ماه محرم در ایام شیوع بیماری کرونا جهت تبلیغ دین در کمپهای ترک اعتیاد

 دانلود PDF طرح تبلیغی

دانلود صوت آموزش طرح تبلیغی(بزودی)

منبع: جبهه فرهنگی میقات ظهور