طرحهای تبلیغی

طرح و ایده های تبلیغی ماه محرم در ایام شیوع بیماری کرونا مخصوص موکب های حسینی

 دانلود PDF طرح تبلیغی

دانلود صوت آموزش طرح تبلیغی(بزودی)

منبع: جبهه فرهنگی میقات ظهور