طرحنامه جشن تکلیف سیاسی برای رای اولی ها طرح و ایده ها و بعضی قلق ها و نکات دقیق لازم به همراه صوت توجیهی و نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در این زمینه که در یک فایل قابل دانلود میباشد