سخنرانی چندرسانه ای

سخنرانی چندرسانه ای سلامِ گرگ درباره آسیبهای ماهواره همراه با صوت آموزش

4000 تومان

معرفی + خرید

سخنرانی روشمند

ده جلسه سخنرانی روشمند با عنوان راز آرامش ماندگار ویژه ایام محرم و صفر

8000 تومان

معرفی + خرید

سخنرانی روشمند

سه جلسه سخنرانی روشمند با عنوان راز سکوت تاریخ ویژه ایام فاطمیه

4000 تومان

معرفی + خرید

سخنرانی روشمند

ده شب سخنرانی روشمند باعنوان ای که مراخوانده ای راه نشانم بده ویژه محرم

7000 تومان

معرفی + خرید

سخنرانی چندرسانه ای

سخنرانی چندرسانه ای پای کدام سفره ویژه محرم و صفر دانش آموزی

4000 تومان

معرفی + خرید

PDF آموزشی

کتاب آموزش روش تبلیغ چهره به چهره در پارک ها و روش جذب مخاطب(PDF)

10000 تومان

معرفی + خرید

PDF آموزشی

کتاب آموزشی با موضوع اصول و مبانی کار تربیتی برای دوران نوجوانی می­باشد

5000 تومان

معرفی+خرید

سخنرانی چند رسانه ای

سخنرانی چندرسانه ­ای به کدامین گناه با پیام اقتصاد مقاومتی و ضرورت و راهکارهای پیروزی در جنگ اقتصادی

4000 تومان

معرفی + خرید
جنگ نامرئی

سخنرانی چند رسانه ای

سخنرانی چندرسانه ای جنگ نامرئی(محتوای سوادرسانه) تولید شده توسط جنبش ردم

5000 تومان

معرفی + خرید